Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa to seria zapoczątkowana po odzyskaniu niepodległości, już w 1919 roku ukazał się pierwszy tom Treny Jana Kochanowskiego. W obrębie Biblioteki Narodowej ukazują się dwie podserie oznaczone cyframi rzymskimi. W serii I wydawane są dzieła pisarzy polskich, w serii II utwory autorów zagranicznych, każda z podserii ma oddzielną numerację arabską zapisywaną na grzbiecie każdego tomu. Założeniem Biblioteki Narodowej było i jest prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i obcej z opracowaniami krytycznoliterackimi i historycznoliterackimi opartymi na najnowszych badaniach i monografiami pisarzy. Każdy tekst jest szeroko komentowany w przypisach i objaśnieniach. Przy tworzeniu serii brali udział najwybitniejsi polscy literaturoznawcy. Niewielki format, znana biała szata graficzna i renoma jaką cieszy się seria sprawiają, że tomy z Biblioteki Narodowej cieszą się wielkim uznaniem czytelników.
Więcej książek w temacie >>