danielmit - blog

Wszystkie kolory książki

Malowane pędzlem, piórkiem czy rysowane tuszem ilustracje wyczarowane przez artystów plastyków. Z czterech barw drukarze na nowo odmalowywali kolory a ze z mozołem złożonych czcionek przez zecera na papierze pojawiał się tekst. To ludzie jeszcze do niedawna odgrywali kluczową rolę w tworzeniu książek, których dziś w dobie postępu technik drukarskich zastępują w dużej mierze maszyny. Kolory książek tworzyli więc nie tylko artyści plastycy ale i jak nazywano drukarzy i zecerów „towarzysze sztuki drukarskiej”. Tak rozpoczynała się tajemnica uroku dziś coraz bardziej poszukiwanych edycji ilustrowanych wydań z XX wieku.