Wybierz książkę z rekomendacją

 


Julian Tuwim


O poezji w Łodzi mieszkańcom przypomina ławeczka z siedzącym poetą. Na ul. Piotrkowskiej pomnik przyciąga turystów i studentów, który stworzyli nową tradycję pocierania Tuwima po nosie co przynieść ma szczęście na egzaminie. Ta Łódź, ten „kominogród” jak pisze poeta odnaleźć można w wersach, zwrotkach a nawet w całych wierszach Tuwima, który do miasta swego dzieciństwa wracał zawsze z sentymentem.
Błądząc po ulicach centrum natykamy się często, nawet o tym nie wiedząc, na ślady poety lub miejsca, które uwiecznił w poezji.
   


Sztuka książki


Rozpowszechnienie się druku miało znaczący wpływ nie tylko na dostępność i cenę ale i na wygląd książki.


Sztuka książki


W zależności od zamożności klasztoru liczba skrybów była różna, najczęściej było ich jednak dwunastu. Każdy pracujący w skryptorium miał określone zadania i role.


Strony