Wybierz książkę z rekomendacją

 

Karen Blixen


"Miałam w Afryce farmę u stóp gór Ngong" te słowa autorki znane są nie tylko z jej najsławniejszej książki Pożegnanie z Afryką. Blixen zasłynęła dzięki opowieściom o Kenii, w której mieszkała. Jej reportażową twórczość wysoko cenił Hemingway sam piszący o Afryce. 


Jan Aleksiun


Jan Aleksiun (ur. 1940) - studiował na wydziale Ceramiki i Szkła w PWSSP we Wrocławiu. W jego dorobku jest wiele wystaw indywidualnych grafiki oraz rysunku. Organizator wystaw oraz wykładowca. Tworzył plakaty, należał do tzw. czwórki wrocławskiej np. „S O S”, „Anna Livia”. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki.


Stanisław Lem


Był podobno miłośnikiem chałwy i marcepanu, a fanów zaskakiwał poczuciem humoru i ciepłem w bezpośrednich kontaktach. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy a jego imieniem nazwano planetoidę 3836.

Fot. utworzone z Wojciech Zemek CC BY-SA 3.0


Borys Pasternak


Autor doceniony w 1958 przez komisję noblowską za „znaczące osiągnięcia we współczesnej poezji lirycznej, a także za kontynuowanie tradycji wielkiej prozy epickiej” nękany naciskami politycznymi został zmuszony do odmówienia przyjęcia nagrody. 


Strony